Contributie loopgroepen

Contributie is vanaf januari 2019

Jaar contributie € 152 per jaar .

Per 10 weken training € 50 voor 2 x per week

Per 10 weken training € 25 voor 1 x per week

De verschuldigde bedragen worden middels middels een factuur via de email aan u verstuurt.

Het verenigingsjaar loopt voor de opgegeven periode op het moment van inschrijving .

Het lidmaatschap geldt voor 10 weken of een jaar.
Bij aanvang van een nieuw lidmaatschap wordt de eerste contributie pro-rata voor de dan geldende termijn berekend.

Betaling in termijnen

U kunt ook betalen in 10 gelijke maandelijkse termijnen. U dient de penningmeester daarvan per mail op de hoogte te stellen (penningmeester.msvspijkenisse@gmail.com).
Dit staat ook op de factuur vermeld.

Financiële verplichtingen

De contributie en eventuele extra heffingen worden jaarlijks vastgesteld.

Van de leden wordt verwacht dat zij hun contributie op tijd betalen aan het begin a.d.h.v. de factuur die zij van de penningmeester ontvangen.

Bij wanbetaling zijn wij genoodzaakt passende maatregelen te nemen.

Beëindiging van het lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap is mogelijk door dit schriftelijk kenbaar te maken bij het secretariaat.

Opzeggen binnen twee maanden vóór afloop van de afgesproken tijd,

Leden die na deze datum opzeggen zijn te allen tijde de gehele contributie verschuldigd.

KLIK HIER voor het opzegformulier

Speciale regelingen

Bij langdurige en aaneengesloten blessures / ziektes van meer dan 2 maanden kan een lid beroep doen om de blessureregeling. Het lid dient dan zo snel mogelijk na het oplopen van de blessure / ziekte een e-mail te sturen aan penningmeester.msvspijkenisse@gmail.commet het verzoek om de blessureregeling. Het lid dient ook een bevestiging van ontvangst door de Penningmeester te krijgen. bij herstel dient het lid dit ook aan te geven en is dezelfde procedure van kracht. De reguliere contributie wordt gewoon voldaan door het lid, voor zover dat nog niet het geval is, en zodra het lid weer kan komen spelen wordt door het bestuur een teruggave op de contributie bepaald en aan het eind van het seizoen terugbetaald aan het lid.

Aanmaningen en incassobureau

Bij niet tijdige betaling wordt een aanmaning verzonden en de factuur verhoogd met 10%. Wanneer de betaling ook nu achterwege blijft, volgt een tweede aanmaning. De factuur wordt nogmaals verhoogd met 10%. Zo nodig wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau. De hieraan verbonden kosten zijn eveneens voor rekening van het lid.

Beëindigen lidmaatschap

Bij het beëindigen van het lidmaatschap dient u de volgende spelregels in acht te nemen:
Het lidmaatschap is aangegaan voor afgesproken tijd.

Volgens het Huishoudelijk Reglement moet het opzeggen van het lidmaatschap gebeuren binnen twee maanden vóór afloop van de afgesproken tijd, Opzeggen kan alleen via het opzegformulier op onze website .

Vraag om een ontvangstbevestiging, anders is ons niet bekend dat u heeft opgezegd en blijft u contributie verschuldigd! Opzeggen van het lidmaatschap bij trainers of leden van commissies is dus niet mogelijk!

Voor het einde van het seizoen worden door onze vereniging vele financiële verplichtingen aangegaan voor het volgende seizoen. Deze verplichtingen zijn gebaseerd op het aantal leden, zoals het contracteren van trainers, en andere zaken. Daarom is het niet   mogelijk het lidmaatschap gedurende een verenigingsjaar te beëindigen en zal opzegging pas ingaan aan het einde van een verenigingsjaar.

Privacyverklaring

MSV Spijkenisse gaat zorgvuldig om met het verwerken van persoonsgegevens. Klik hier voor meer informatie.

Overige voorwaarden en aansprakelijkheid

Hoewel MSV Spijkenisse er alles aan doet om fouten met inhuur, wedstrijden, training en overige zaken waarbij MSV Spijkenisse betrokken is te voorkomen, kan er natuurlijk altijd wel iets misgaan. MSV Spijkenisse kan hiervoor en voor de gevolgen niet aansprakelijk worden gesteld.

MSV Spijkenisse is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten, gemaakt door de gemeente Spijkenisse, of overige derden waardoor leden van MSV Spijkenisse op enigerlei wijze gedupeerd worden of kunnen worden.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.msvspijkenisse.nl/loopgroep/?page_id=466