Overname MSV Spijkenisse van BC de Akkers

MSV Spijkenisse en BC de Akkers zijn al langer in gesprek over de toekomst van BC de Akkers.
Bestuurstechnisch is doorgesproken wat de MSV Spijkenisse voor BC de Akkers zou kunnen betekenen zodat de leden door kunnen  spelen.
MSVS heeft aangeboden om het beleid van BC de Akkers over te nemen omdat ze het belang van de spelers van BC de Akkers in zien.
Dit betekent dat MSV Spijkenisse de bestuurstaken geleidelijk overneemt.

Op vrijdag 9 maart 2018 is dit voorstel in de algemene ledenvergadering van BC de Akkers besproken.
Rob Cribbelier was daar als voorzitter namens  MSV Spijkenisse aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.
Na de stemming werd duidelijk dat een ruime meerderheid van de stemmers koos om onder de vlag van MSV Spijkenisse door te gaan.
Dit betekent dat MSV Spijkenisse de bestuurstaken zal overnemen en er geleidelijk naar gewerkt wordt om volgend seizoen volledig  als MSV Spijkenisse te fungeren.
De trainingen en wedstrijden zullen gewoon doorgang blijven vinden in sporthal de Akkers, ook kunnen de oud leden van BC de Akkers in de middag in Den Oert komen trainen.
Dit is ook van toepassing voor de leden die nu in sporthal Den Oert spelen, deze kunnen ook op vrijdagavond in Sporthal De Akkers terecht.
Uiteindelijk wordt er naar gestreefd dat begin 2019 alles onder de naam van MSV Spijkenisse fungeert.

Voor deze geleidelijke  oplossing is gekozen omdat directe naamsverandering op korte termijn niet haalbaar is omdat de opgave van teams voor de competitie al doorgegeven moeten worden.
Beide voorzitters ,Rob Cribbelier van MSV Spijkenisse en voorzitter Jörgen van Dijk van BC de Akkers zullen dit gezamenlijk met hun bestuur in goede harmonie bewerkstelligen.

juni 2018

1) Na contact met de gemeente is overeengekomen dat MSV Spijkenisse de verplichtingen van de inhuur van de sporthal De Akkers kan continueren.
Dit betekent dat de leden gewoon op dezelfde locatie kunnen blijven doorspelen.

2) De site van MSV Spijkenisse is zo ver als mogelijk op dat tijdstip bijgewerkt voor de “Badminton.

3) Leden van BC de Akkers zijn wezen proefspelen in Den Oert en enkelen hebben ook de bbq bijgewoond.

27 september 2018

De oude website wordt stopgezet en vervangen door de nieuwe website www.msvspijkenisse.nl
Speelschema’s badminton gewijzigd en of toegevoegd.
MSV Spijkenisse is in gesprek met de leverancier van de kleding i.v.m uitbreiding van spelers.
Overheveling van ledenadministratie moet binnenkort afgerond zijn.
Contributie inning wordt gedaan als de ledenadministratie op orde is.
Gesprek met trainer ivm training badminton.
 

 

Indien er meer info volgt, zullen wij dit op deze website vermelden.

Bestuur MSV Spijkenisse

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial