Old Stars MSV Spijkenisse

MSV Spijkenisse is in gesprek met het ouderenfonds en de gemeente Spijkenisse over het invoeren van OLD Stars.
De gesprekken worden gevoerd met meerdere verenigingen zoals bijv Voetbal vereniging Hekelingen en tafeltennis vereniging de Repelear, de verwachting is dat andere verenigingen zullen aansluiten.
Inmiddels zijn er 2 gesprekken gevoerd en is er bij MSV een oudere commissie van voorlopig 2 personen samengesteld.
Deze worden betrokken in de gesprekken ,en uitvoering van Old stars.
Na de zomer wordt er vervolg opgestart om toe te werken naar trainers die een ASM training hebben gevoerd welke wordt aangeboden en gefinancierd door de gemeente.

Old Star wordt uitgevoerd volgens het ASM model.
Het ASM is een praktisch en wetenschappelijk onderbouwd model voor alle bewegers. De unieke structuur brengt kwaliteit in een veelzijdige ontwikkeling. Dit zorgt voor betere prestaties, minder blessures, meer creativiteit en meer plezier!
We bewegen met zijn allen steeds minder en steeds eenzijdiger. Dit leidt bij ouderen tot snelle afname van vitale functies, verminderde zelfredzaamheid en kan gemakkelijk ook tot eenzaamheid leiden. Als we bijvoorbeeld naar hardlopen als sport kijken zien we dat deze sport steeds populairder wordt. Er zijn weinig speciale middelen voor nodig, je kan het gezellig in groepsverband doen en de meeste mensen kunnen eenvoudig beginnen. Mensen die op latere leeftijd willen starten met hardlopen ervaren echter meerdere drempels. Door het aanbieden van aangepaste sport- en bewegingsactiviteiten met de hardloopsport als middel is het doel om drempels weg te nemen om op latere leeftijd (55+) te kunnen starten met hardlopen.

Oudere beginnende lopers en/of wandelaars die ‘zomaar’ starten hebben meer kans op blessures of vallen. Met Old Stars  wordt met aangepaste loopvormen en accent op coördinatie en kracht het aanpassingsvermogen vergroot en zal aantoonbaar het valrisico en de kans op blessures verminderen. Naast beginnende lopers is Old Stars running geschikt voor oudere ervaren lopers en een grote groep senioren die er wat betreft niveau tussenin zit. Een aantal mensen op leeftijd traint al mogelijk vele jaren, maar te eenzijdig, te weinig gevarieerd en alleen of in kleine groepjes. In  het Old Stars-concept is er nadrukkelijk gekozen voor aandacht voor het sociale element en structuur in de week en gezelligheid/ontspanning door gewoon samenzijn met een doel, waardoor het sociale netwerk op latere leeftijd wordt vergroot.
MSV Spijkenisse is nog in beraad over welke sport of sporten onder OLD Stars gaan vallen.
Ook Dynamic Tennis zou hier onder kunnen vallen.
Zoals eerder is aangegeven worden de gesprekken na de zomer weer opgepakt .
En houden we u hierbij op de hoogte. 

We luisteren graag naar opbouwende suggesties vanuit de ledengroep, dus schroom niet , iedere opbouwende suggestie is welkom.

KLIK HIER op de link om een voorbeeld filmpje te zien over OLD Stars hardlopen